TATCA KİMDİR?

1975 yılında Hava Trafik Kontrolörleri tarafından kurulan Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği 8 şubesi ile Türkiye'deki bütün kontrolörleri çatısı altında toplayarak Hava Trafik Kontrolörleri'nin havacılık sektöründe bilgilendirmelerini sağlamak, yenilikçi projeler üreterek teorideki bilgilerin pratiğe dönüştürülmesine yardımcı olmak, çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sosyal ve özlük haklarımız konusunda kazanımlar elde etmek, konferanslar ve eğitimler düzenlemek, takım çalışması yetkinliğini ve sosyal gelişimi artırmak, sektör paydaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunmak, mesleğimizi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek ve bunların sonucu olarak da donanımlı yetişmiş kaliteli kontrolörler ile sektöre katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Hava Trafik Kontrolörü Kimdir?

Hava Trafiğinin kontrolü havadaki ve yerdeki uçakların çarpışmalarını önlemek, bir düzen ve akıcılık içinde yönetilmelerini sağlamak ihtiyacından doğmuştur. Bizler hava trafik kontrolörleri olarak bu amaca uygun şekilde takım ruhu anlayışı ile ülkemiz hava trafiğini başarıyla yönetmenin gururunu yaşamaktayız.

Bir yerden başka bir yere gitmenin en hızlı ve güvenilir yolu kabul edilen uçuş, ulaştırma sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Sürekli artan hava trafiğinin emniyetli bir şekilde sevk ve idaresi ise biz hava trafik kontrolörlerinin sorumluluğundadır.. Hava trafik kontrolörleri, uçağa binip bir an önce gideceği yere ulaşma, sevdiklerine kavuşma telaşında olan sizlerin güvenle uçmanızı sağlamak üzere haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Çıplak gözle gördüğünüz ve göremediğiniz sayısız uçuşa ev sahipliği yapan gökyüzü muazzam büyüklüğü nedeniyle hiçbir tehlike barındırmıyor hissi uyandırır. Oysaki uçuş güvenliğinin önemli bir kısmı pilotlara radyo telefon frekansları aracılığı ile verdiğimiz talimatlar sayesinde sağlanır.

 

Örneğin hava trafik kontrolörü izin vermeden park yerinden çıkmaz, kalkacağı pistin başına meydandaki istediği rotayı takip ederek gidemez, kendisine iniş ve kalkış müsaadesi verilmeden inip kalkamazlar.

Havadayken de uçuştan önce belirlenmiş rotasını terk edemez, istediği zaman istediği yüksekliğe tırmanıp alçalamazlar. Çünkü pilotlar öncelikli olarak kullandıkları hava aracının güvenliğinden sorumluyken, hava trafik kontrolörleri çalıştıkları esnada sorumludur. Bu nedenle verdikleri talimatlar ve bu talimatlara uyulması hayati önem taşır.

Gökyüzünde de tıpkı yerdeki gibi yollar ve bu yolların kesişme noktaları vardır. Rotaları bu noktada kesişen uçakların çarpışmadan yollarına devam etmelerini bu kez radar ekranları başında görev yapan hava trafik kontrolörleri sağlar. Yani hava trafik kontrolörleri sadece kulede çalışmazlar. Bir uçak kalkışını tamamlayıp gözden kaybolduğu andan inişe gelip tekrar gözle görülür olana kadar da hava trafik kontrolörünün sorumluluğu altındadır. Günümüzde radar takip sistemlerinin gelişkinliği bize uçuşun her aşamasını radar ekranlarından takip etme olanağı sunmaktadır. İster kulede ister radar ekranı başında çalışsın tüm kontrolörler, pilotlara sağa/sola dönmesi/ tırmanması/alçalması, uçağın hızını kısması/arttırması gibi talimatlar verirken uçakların tiplerini ve bu tiplerin performans özelliklerini göz önünde bulundurmak durumundadır. Mesleğimiz bu yüzden sürekli olarak okumaya, öğrenmeye, gelişime gereksinim duyan bir meslektir.

Hava Trafik Kontrolörlüğü ciddiye alınmak zorunda olan bir meslektir. Hatalar, yanlışlar için yer yoktur ve alınan her karar, pilota verilen her talimat, daima ve her şart altında; tam zamanında ve en iyisi olmak durumundadır. Türk Sivil Havacılığının hızlı ve emin adımlarla büyümesinde ve prestijli bir hava sahasının yönetiminde rol almaktan onur duymaktayız.

SHG İletişim Bilgileri / Contact Information

Sivrihisar Havacılık Merkezi Yeşilköy Mah. 26600 Sivrihisar / Eskişehir / TÜRKİYE

shg.airshows@acromach.com

Telefon: +90 (222) 724 30 31 - 32

     Fax:  +90 (222) 724 30 33

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon